Praktisk info

Litt om det praktiske:

  • Vi er foreløpig ca 40 medlemmer, men regner med å utvide fortløpende.
  • Treninger og fellesopplegg avtales fortløpende, og med jobb og familie for de fleste er dette det opplegget som gir mest fleksibilitet og best treningsutbytte.
  • Ettersom de fleste ritt blir delt inn i alderspuljer, er det ønskelig å få flere utøvere inn i alle aldere, slik at vi kan konkurrere med lag i alle puljer.
  • Vi bruker en lukket gruppe på facebook som massekommunikasjon, og avtaler treninger og ritt der. Gå inn på https://www.facebook.com/njardsykkel/ og meld deg inn i gruppen.
  • Vi organiserer fellesturer og samlinger i utlandet minst 1 gang i året.

Njård sykkel ønsker å etablere en kultur og lagånd som skal ligge til grunn for all aktivitet. Vi baserer det hele på at det skal være en positiv opplevelse å være her, vi legger rigide styringssytemer bort, og vi skal ha det moro på trening. I tillegg til å være imøtekommende og inkluderende overfor alle utenfor gruppen og nye medlemmer i gruppen, vil vi til en hver tid være med på å bidra til den gode kulturen i laget, men også være legge til rette for at vi skal prestere i konkurranser.

I enhver rittsituasjon der det er anledning til å stille med lag, kommer hensynet til laget foran hensynet til utøveren, det vil si at vi kjører for den av oss som ligger best an i det enkelte ritt, helt uten tanke på våre egne sjanser. Denne lojaliteten er en positiv spiral, der et enda sterkere og bedre lag er sluttproduktet.

Velkommen til fine sykkelopplevelser med Njård!

Powered by: Bloc