Årsmøte i Njård 24. MARS 2021 er avholdt.

Postet av Njård den 20. Jan 2021

Årmøte ble avholdt med 23 medlemmer.

Signert protokoll årsmøte Njård 2021.pdf


Det innkalles til
ÅRSMØTE I NJÅRD

DEN 24. MARS 2021 kl 1800


Hvem har stemmerett: https://www.njaard.no/p/33882/njards-lover

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Njård i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. "

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Hovedstyret ved styreleder Jan Gunnar Boehlke. epost: jan.gunnar.boehlke@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.

Påmelding gjøres her:  https://njard.weborg.no/event/917 (frist 23.03.2021) 

Link til Teams vil bli sendt ut til de påmeldte etter påmeldingsfristen er ute.

Årsmøte Njård saksdokumenter 2020.pdf

Forslag på forretningsorden 2021.docx

Tre av guttene på turnlandslaget gjennomførte en styrkeøkt i plasthallen vår.

Postet av Njård den 5. Jan 2021

Som de flest av Njårds medlemmer har fått med seg har vi satt opp en ny midlertidig plasthall. Denne hallen innholder et område for turn og rytmisk gymnastikk i tillegg til ett område for basistrening/styrketrening. 

Vi har hatt besøk av Odin og Elias som er Njårdgutter på landslaget i turn, i tillegg til Nore som kommer fra Nedre Glomma turn. De var veldig fornøyd med fasilitetene.

På sikt ønsker vi at Njårds medlemmer også skal kunne benytte seg av egentreing i hallen og vi jobber for å finne en god løsning på dette. Men først og fremst gleder vi oss til at alle skal kunne starte opp med idrettene sine.